เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
แอพเดียวให้คุณ ห้ามพลาด
ดาวน์โหลดฟรี

นิวยอร์ก

Baltimore/Washington
ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา Say Hi Big Apple And Toronto City 11 วัน 7 คืน โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น (MU) ทัวร์ GO3JFK-MU001
11 วัน 7 คืน

***พักนิวยอร์ก 3 คืน*** ***ช้อปปิ้ง Woodbury Outlet เต็มวัน*** ***ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ ตึกวัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center)***

เริ่มต้น 82,900