เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
แอพเดียวให้คุณ ห้ามพลาด
ดาวน์โหลดฟรี

อังกฤษ

London
ทัวร์อังกฤษ เที่ยงอังกฤษ COZY ENGLAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL) ทัวร์ GO3LHR-UL002
6 วัน 4 คืน

• ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ใจกลางกรุงลอนดอน (London) • ถ่ายรูปกับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ • ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ พักลอนดอน 2 คืน ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

เริ่มต้น 65,900
London
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ LONDON FREE STYLE อังกฤษ – ลอนดอน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA) GO3LGW-CA001
7 วัน 4 คืน

• บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ • ชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) •ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) •ชมอาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) สถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์แฮรี่ พ็อตเตอร์ •อิสระเลือกเที่ยวตามอัธยาศัย

เริ่มต้น 39,888
London
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ ENGLAND – DESIGN YOUR OWN 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI) ทัวร์ GO3LHR-BI001
7 วัน 4 คืน

• บินลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ • ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) • Free Day สำหรับผู้ที่รักในการท่องเที่ยวแบบอิสระ ออกแบบการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง • ชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ของลอนดอน พักลอนดอน 4 คืน ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซัน

เริ่มต้น 38,900