เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
แอพเดียวให้คุณ ห้ามพลาด
ดาวน์โหลดฟรี

เยือน ประเทศเพื่อนบ้าน

เชียงใหม่
สัมผัสดินแดนไทยในเมืองจีน สิบสองปันนา 3 วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
3 วัน 2 คืน

1.เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)-หมู่บ้านไทลื้อ-พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ 2.เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง-ถนนคนเดิน(เมืองใหม่ 9 จอม12เชียง) 3.สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-วัดป่าเจ

เริ่มต้น 13,900