เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
แอพเดียวให้คุณ ห้ามพลาด
ดาวน์โหลดฟรี

วีซ่า

บริการข้อมูลการขอวีซ่า

บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า วิธีการยื่นขอวีซ่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ และบริการ รับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน บริการทั้ง องค์กร หน่วยงาน และแบบบุคคล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกวีซ่ายุโรป Tel: 02-355-5555 ต่อ 1525, 1532, 1534, 1536

แผนกวีซ่าทั่วไป Tel: 02-355-5555 ต่อ 1421, 1422, 1420

บริการข้อมูลการขอวีซ่า

เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen)

การทำเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ให้คือ ประเทศ อิตาลี)


กรีซ
Greece

นอร์เวย์
Norway

ฝรั่งเศส
France

ฟินแลนด์
Finland

มอลตา
Malta

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

ลัตเวีย
Latvia

ลิทัวเนีย
Lithuania

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

สวีเดน
Sweden

สาธารณรัฐเช็ค
Czech Republic

สเปน
Spain

สโลวาเกีย
Slovakia

สโลวีเนีย
Slovenia

ออสเตรีย
Austria

อิตาลี
Italy

ฮังการี
Hungary

เดนมาร์ก
Denmark

เนเธอร์แลนด์
Netherlands

เบลเยียม
Belgium

เยอรมนี
Germany

เอสโตเนีย
Estonia

โปรตุเกส
Portugal

โปแลนด์
Poland

ไอซ์แลนด์
Iceland
รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา - สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
(ผู้ถือ พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า) มีดังต่อไปนี้: แสดงข้อมูลโดยแยกตามประเภทของหนังสือเดินทาง

ผู้ถือ หนังสือเดินทางธรรมดา : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน


ชิลี
Chile

บราซิล
Brazil

อาร์เจนตินา
Argentina

เกาหลี
Korea (South)

เปรู
Peru

พำนักได้สูงสุด 30 วัน


ตุรกี
Turkey

มองโกเลีย
Mongolia

มัลดีฟส์
Maldives

มาเก๊า
Macau

มาเลเซีย
Malaysia

ลาว
Laos

สิงคโปร์
Singapore

อินโดนีเซีย
Indonesia

ฮ่องกง
Hong Kong

เซเชลส์
Seychelles

เวียดนาม
Viet Nam

แอฟริกาใต้
South Africa

พำนักได้สูงสุด 21 วัน


ฟิลิปปินส์
Philippines

พำนักได้สูงสุด 15 วัน


ญี่ปุ่น
Japan

พำนักได้สูงสุด 14 วัน


กัมพูชา
Cambodia

บรูไนดารุสซาลาม
Brunei Darussalam

บาห์เรน
Bahrain

ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน


คอสตาริกา
Costa Rica

ชิลี
Chile

ญี่ปุ่น
Japan

ตุรกี
Turkey

ตูนิเซีย
Tunisia

บราซิล
Brazil

ปานามา
Panama

ฝรั่งเศส
France

ฟิลิปปินส์
Philippines

ภูฏาน
Bhutan

มาเลเซีย
Malaysia

ยูเครน
Ukraine

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

สาธารณรัฐสโลวัก
Slovak Republic

สาธารณรัฐเช็ค
Czech Republic

สิงคโปร์
Singapore

สเปน
Spain

ออสเตรีย
Austria

อาร์เจนตินา
Argentina

อิตาลี
Italy

อินเดีย
India

อิสราเอล
Israel

อุรุกวัย
Uruguay

ฮังการี
Hungary

เกาหลี
Korea (South)

เดนมาร์ก
Denmark

เนปาล
Nepal

เนเธอร์แลนด์
Netherlands

เบลเยียม
Belgium

เปรู
Peru

เม็กซิโก
Mexico

เยอรมนี
Germany

เอกวาดอร์
Ecuador

แอฟริกาใต้
South Africa

โครเอเชีย
Croatia (Hrvatska)

โปแลนด์
Poland

โรมาเนีย
Romania

พำนักได้สูงสุด 30 วัน


กัมพูชา
Cambodia

มองโกเลีย
Mongolia

มาเก๊า
Macau

ลาว
Laos

ฮ่องกง
Hong Kong

เวียดนาม
Viet Nam

โอมาน
Oman

พำนักได้สูงสุด 14 วัน


จีน
China

พม่า
Myanmar

ผู้ถือ หนังสือเดินราชการ : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน


คอสตาริกา
Costa Rica

ชิลี
Chile

ญี่ปุ่น
Japan

ตุรกี
Turkey

ตูนิเซีย
Tunisia

บราซิล
Brazil

ปานามา
Panama

ฟิลิปปินส์
Philippines

ภูฏาน
Bhutan

มาเลเซีย
Malaysia

ยูเครน
Ukraine

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

สาธารณรัฐสโลวัก
Slovak Republic

สาธารณรัฐเช็ค
Czech Republic

สิงคโปร์
Singapore

ออสเตรีย
Austria

อาร์เจนตินา
Argentina

อิตาลี
Italy

อินเดีย
India

อิสราเอล
Israel

อุรุกวัย
Uruguay

ฮังการี
Hungary

เกาหลี
Korea (South)

เดนมาร์ก
Denmark

เนปาล
Nepal

เนเธอร์แลนด์
Netherlands

เบลเยียม
Belgium

เปรู
Peru

เม็กซิโก
Mexico

เยอรมนี
Germany

เอกวาดอร์
Ecuador

แอฟริกาใต้
South Africa

โครเอเชีย
Croatia (Hrvatska)

โปแลนด์
Poland

โรมาเนีย
Romania

พำนักได้สูงสุด 30 วัน


กัมพูชา
Cambodia

มองโกเลีย
Mongolia

มาเก๊า
Macau

ลาว
Laos

ฮ่องกง
Hong Kong

เวียดนาม
Viet Nam

โอมาน
Oman

พำนักได้สูงสุด 14 วัน


จีน
China

พม่า
Myanmar

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ผู้ถือ พาสปอร์ตไทย ขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)


ตูนิเซีย
Tunisia

ฟิลิปปินส์
Philippines

มาเลเซีย
Malaysia

สิงคโปร์
Singapore

เกาหลี
Korea (South)